Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

-
T01779

Toezegging Transparantie jaarverslag pensioenfondsen

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van SZW van 20 februari 2017 (33182, J) aan te houden tot een later tijdstip.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren