Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief van de minister van VWS van 21 februari 2017 in reactie op brief van 18 januari 2017 (verslag schriftelijk overleg 33509, W)

De commissie besluit op 21 maart 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer