Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 maart 2017
1.
34295

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Inbreng voor het voorlopig verslag inzake de gecombineerde behandeling van de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten) wordt geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Schaap), CDA (Atsma), D66 (Schnabel), PVV (Dercksen), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos) ChristenUnie (Kuiper), PvdD (Teunissen) en SGP (Schalk).

2.
34532

Invoering stelsel van fosfaatrechten

Inbreng voor het voorlopig verslag inzake de gecombineerde behandeling van de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten) wordt geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Schaap), CDA (Atsma), D66 (Schnabel), PVV (Dercksen), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Kuiper), PvdD (Teunissen) en SGP (Schalk).

3.
Oprichting Invest-NL

Brief van ministers van EZ, Financiƫn en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 februari 2017 (28165, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Prast), PVV (Dercksen), SP (Overbeek) en PvdA (Postema).

4.
Tweede tussenrapportage oprichting en erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren en verslag schriftelijk overleg

Brief van de minister van EZ van 22 februari 2017 mede in reactie op brief van 8 februari 2017 (verslag schrifelijk overleg 33910, N)

Het lid Schaap (VVD) merkt op dat de inhoudelijke beantwoording van de gestelde vragen (slot verslag schriftelijk overleg 33910, N) is uitgesteld.
De commissie besluit daarom de minister van EZ per brief te verzoeken de Kamer op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen omtrent het aangekondigde (juridisch) onderzoek inzake gegevensverstrekking en het gesprek met de brancheorganisatie. Een conceptbrief zal per email aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
Pakket Europese voorstellen inzake schone energie

De commissie besluit de voorstellen van het pakket Europese voorstellen inzake schone energie (Winterpakket) niet in behandeling te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer