Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bijzondere bijstand (33.716) (T01981)

- T01981

Toezegging Bijzondere bijstand (33.716)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 14 februari 2017 in reactie op de brief van de commissie van 12 oktober 2016 (33716, K) en constateert dat niet op alle onderwerpen is ingegaan. Dit zal schriftelijk onder de aandacht van de minister worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren