Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ) van 21 februari 2017
1. Openbaarheid Raadsdocumenten (34648, B)

De commissies stemmen, met een kleine aanpassing in de tekst, in met de conceptcommissiebrief in reactie op de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake raadplegen experts bij EU informatie (34648, B).

2. Concept voorlichtingsaanvraag Raad van State inzake openbaarheid Raadsdocumenten

De commissies bespreken de inhoud en de meerwaarde van een voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State over openbaarheid van Raadsdocumenten en transparantie van het Europese wetgevingsproces. Zij verzoeken de staf om een conceptvoorlichtingsvraag op te stellen die ter vaststelling zal worden voorgelegd in de commissies.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman