Korte aantekeningen vergadering Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 februari 2017
1.
33 852 (R2023)

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Oomen), D66 (Stienen), de PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Strik).

2.
32 317, HI

JBZ-Raad

De commissie neemt het verslag van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017 (32317, HI) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren