Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))

- T02290 - Facultatief protocol

Brief van de staatssecretaris van VWS van 30 januari 2017 in reactie op brief van 5 oktober 2016 (verslag schriftelijk overleg 33992 / 33990, F)

De commissie besluit de staatssecretaris van VWS op korte termijn (14 of 21 februari 2017) uit te nodigen voor een mondeling overleg over dit onderwerp.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer