Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- T02231, T02238 en T02239

Toezegging Melding van een niet-onderzoek (33.258 / 34.105); Toezegging Evalueren onderzoeksfunctie (33.258 / 34.105); Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 februari 2017 over de uitvoering van de motie-Bikker (33258/34105, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02231 en T02238 als deels voldaan, in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel. Toezegging T02239 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman