Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Van Tongeren Beslissing koopzondagen bij gemeenten (32.412)

- Evaluatie Winkeltijdenwet - Toezegging T01723 (Economische en sociale gevolgen voor kleine winkeliers en werknemers meenemen in evaluatie na drie jaar)

Brief van de minister van EZ van 23 december 2016 (34647, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de SGP (Schalk). De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer