Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Ex-anteherverdeling (34.255) (T02344)

-
T02340 - Toezegging Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen en T02344 - Toezegging Ex-anteherverdeling

Brief van de staatssecretaris van SZW van 15 december 2016 over toezeggingen in het kader van de Wet verbeterde premieregeling (34255, Q)

De commissie stelt de conceptbrief in reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW (34255, Q) ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren