Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Ex-anteherverdeling (34.255) (T02344)

-
T02340 - Toezegging Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen en T02344 - Toezegging Ex-anteherverdeling

Brief van de staatssecretaris van SZW van 15 december 2016 over toezeggingen in het kader van de Wet verbeterde premieregeling (34255, Q)

De fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren