Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170023 - Voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) 

-
32043, J

Nederlandse reactie op consultatiedocument persoonlijke pensioenproducten

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 22 december jl. (32043, J) op 31 januari 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren