Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Stimuleren medezeggenschap (34.251) (T02332)

- Toezeggingen inzake versterking medezeggenschapscultuur in het onderwijs

Brief van de minister van OCW van 23 december 2016 (34251, F)

De commissie besluit de in de brief besproken toezeggingen als volgt aan te merken:
- T02331: voldaan;
- T02332: voldaan;
- T02333: openstaand;
- T02335: deels voldaan in afwachting van de vervolgbrief van de minister (toegezegd voor juni a.s.); de deadline wordt aangepast naar 1 juli 2017;
- T02336: openstaand in afwachting van de rapportage die na afloop van het academisch jaar 2017-2018 aan de Kamer wordt aangeboden.

Inzake toezegging T02333 stelt de griffie een conceptbrief op om te vragen naar de nadere invulling van deze toezegging. De conceptbrief zal aan de leden worden gestuurd alvorens deze aan de minister wordt gezonden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer