Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 20 december 2016
1. 34412

Bescherming namen en graden hoger onderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de Leden van de fracties van VVD (Bruijn), CDA (Martens), D66 (Rinnooy Kan), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort) en de ChristenUnie (Sietsma).

2. 34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de Leden van de fracties van D66 (Pijlman), PvdA (Sent) en SGP (Schalk).

3. T02062 - Geneeskundestudenten en coschappen

Brief van de minister van OCW van 1 december 2016 in reactie op brief van 13 oktober 2016 (verslag nader schriftelijk overleg 34035, W)

De commissie besluit de conceptbrief met de gestelde vragen door het Lid Rinnooy Kan (D66) niet als commissiebrief te versturen. De leden van de fracties van CDA, PvdA en GroenLinks sluiten zich aan bij de gestelde vragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer