Belastingplan 2017 aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De voorstellen

zijn na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA en PVV stemden tegen.

De

is aangehouden.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen. 

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, VVD, CDA, D66 en PVV stemden tegen.

De stemming over het voorstel

is op verzoek van de staatssecretaris van Financiën aangehouden.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De voorstellen

zijn na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Bij de behandeling zijn een drietal moties ingediend.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, PVV en PvdD stemden tegen.

Het voorstel

is zonder stemming aangenomen.

Het voorstel

is zonder stemming aangenomen. Tijdens het debat is de

ingediend. De motie is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP stemden voor.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De voorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

14 andere begrotingsstaten zijn als hamerstukken afgedaan.

De in de 

voorgestelde subsidiariteitsbezwaren zijn na stemming bij zitten en opstaan vastgesteld en worden aan de Europese Commissie toegestuurd.

Stemmingen:

  • COM(2016)683 - De fracties van de PvdA, GroenLinks, OSF en D66 stemden tegen.
  • COM(2016)685 - De fracties van de PvdA, GroenLinks, OSF en D66 stemden tegen.
  • COM(2016)687 - De fracties van de PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP en D66 stemden tegen.Deel dit item: