Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 december 2016
1.
34578

Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34375

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (Rinnooy Kan).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren