34.622

Uitvoering Verdrag beperking aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012)Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van het Verdrag over de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72) in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Tot nu toe konden alleen landen met een directe scheepvaartverbinding met de Rijn en Moezel partij worden. Hiermee wordt het verdrag opengesteld voor alle Europese landen en de aansprakelijkheidsgrenzen verhoogd. Het CLNI 2012 regelt dat scheepseigenaren aansprakelijkheid bij schade aan derden kunnen beperken door een of meer fondsen te vormen.

Met dit voostel worden de aansprakelijkheidsgrenzen met 100 procent verdubbeld ten opzichte van die in het CLNI 1988. Nieuw is dat de aansprakelijkheidsgrens ook geldt voor vorderingen van schade als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen.

De goedkeuring van het verdrag wordt geregeld in het wetsvoorstel 34.621.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 16 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2016

titel

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

10