34.618

Initiatiefvoorstel-Van Nispen Eigen begroting Raad voor de rechtspraakDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) creeert in de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie de mogelijkheid van een aparte begroting voor de Raad voor de Rechtspraak naast die van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiermee wil de initiatiefnemer rechtdoen aan de onafhankelijke positie van de rechtspraak binnen de trias politica.

Het indienen en verdedigen van de begroting voor de Raad voor de Rechtspraak blijft de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Verworpen

Het voorstel is op 3 april 2018 na hoofdelijke stemming met 51 stemmen (SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en FvD) voor en 93 stemmen (VVD, PVV, D66, CDA en ChristenUnie) tegen verworpen door de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2016

titel

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten