Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 22 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet windenergie op zee (34.058)

- Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust, tevens de partiƫle herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

Brieven - met bijlagen - van de minister van I&M van 1 juli 2016 en 18 augustus 2016 (33561, G en H)

De commissie besluit de uitkomst van het VAO in de Tweede Kamer af te wachten en dit onderwerp daarna opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer