Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 november 2016
1. 34446

Vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen na overeenstemming met de ouders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de SGP-fractie (Schalk).

2. 34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Bruijn), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), SP (Gerkens), PvdA (Sent), ChristenUnie (Sietsma) en SGP (Schalk).

3. Toezegging T02160 - Alternatieve aankoopprocedure

Brief van de minister van OCW van 24 oktober 2016 (34285/34286, H)

De commissie ziet op dit moment geen aanleiding tot schriftelijk overleg en wacht de uitkomst van de door de minister van OCW aangekondigde inventarisatie (inzake het aankoopbeleid van de met Nederland vergelijkbare landen) in het voorjaar van 2017 af.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer