Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)

-
34052, F

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van SZW van 8 november 2016, in reactie op de commissiebrief van 5 oktober 2016 (34052, F). Inbreng voor het nader schriftelijk overleg zal op 22 november 2016 worden geleverd door de leden Van de Ven (VVD) en Ester (ChristenUnie).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren