Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160043 - Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde vennootschapsbelasting (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB)

- EU-belastingpakket voor een eerlijk, concurrerend en stabiel belastingsysteem

De commissie besluit het pakket in behandeling te nemen en de voorstellen opnieuw te agenderen wanneer de kabinetsappreciatie ontvangen is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren