Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160042 - Commissiemededeling: Bouwen aan een eerlijk, concurrerend en stabiel systeem voor de vennootschapsbelasting voor de EU

- EU-belastingpakket voor een eerlijk, concurrerend en stabiel belastingsysteem

De commissie besluit het pakket in behandeling te nemen en de voorstellen opnieuw te agenderen wanneer de kabinetsappreciatie ontvangen is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren