Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 november 2016
1.
33980

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), CDA (Flierman), D66 (Bredenoord), PVV (Van Hattem), SP (Don), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk).

2.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De leden van de SP-fractie stellen en begrotingsdebat op prijs. De leden van de fractie van 50PLUS beraden zich nog hierop.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer