Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 november 2016
1. 34412

Bescherming namen en graden hoger onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Bruijn), CDA (Martens), D66 (Rinnooy Kan), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer