Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 oktober 2016
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Grave), CDA (Martens), D66 (Bredenoord), PVV (Van Hattem), SP (Don), PvdA (Nooren), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk). De fractie van 50PLUS (Nagel) overweegt inbreng te leveren.

2.
34111

Actieve openbaarmaking inspectiegegevens

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
Rondvraag

Het lid Van Rooijen (50PLUS) vraagt aandacht voor het onderwerp rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dit onderwerp staat geagendeerd in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer