Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bijzondere bijstand (33.716) (T01981)

-
Toezegging Bijzondere bijstand (T01981)

Brief van de minister van SZW van 14 september 2016 ter aanbieding van de monitor alleenstaande ouders (33716, J)

De vragen van de fracties van SP en ChristenUnie in reactie op de brief van 14 september 2016 worden ondersteund door de fractie van GroenLinks. De brief wordt aldus vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren