Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)

-
34052, E

Brief van de minister van SZW van 13 september 2016 met de notitie internationaal (verdrags-)beleid sociale zekerheid (34052, E)

De op basis van de inbreng van de leden Van de Ven (VVD) en Ester (ChristenUnie) opgestelde conceptbrief wordt door de leden van de overige fracties onderschreven. De brief wordt als commissiebrief vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren