Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)

-
Toezegging Internationaal (verdrags-)beleid sociale zekerheid (T02350)

Brief van de minister van SZW van 13 september 2016 met de notitie internationaal (verdrags-)beleid sociale zekerheid (34052, E)

De commissie neemt kennis van de brief van 13 september 2016 en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan. De commissie besluit nog enkele aanvullende vragen te stellen. Inbreng voor dit schriftelijk overleg zal op 4 oktober 2016 worden geleverd door de leden Van de Ven (VVD) en Ester (ChristenUnie).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren