Voorzitters nationale parlementen lidstaten Raad van Europa bijeen in StraatsburgGedeelde bezorgdheid over de geopolitieke ontwikkelingen, de terroristische aanslagen, de toenemende stromen van vluchtelingen en migranten en de toenemende uitingen van intolerantie, racisme en haat in uiteenlopende vormen en manifestaties tekende de tweejaarlijkse conferentie van Voorzitters van nationale parlementen van de landen die lid zijn van de Raad van Europa – een conferentie die op 15 en 16 september 2016 in Straatsburg plaatsvond. Maar ook het besef dat geen land de uitdagingen waarmee Europa geconfronteerd wordt, alleen het hoofd kan bieden. In veel bijdragen klonk door dat constant gewerkt moet worden aan handhaving en versterking van de kernwaarden van de Raad van Europa: mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Alleen in open onderlinge dialoog en vanuit het besef van de onderlinge afhankelijkheid kunnen oplossingen gevonden worden voor de problemen waarmee Europa geconfronteerd wordt.

Grotere versie foto

Parlementsvoorzitters uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa namen aan de conferentie deel. Vanuit Nederland was de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, aanwezig. Zij werd begeleid door de Griffier van de Eerste Kamer Geert Jan Hamilton. De Nederlandse Senator Tiny Kox (SP) nam aan de conferentie deel als lid van het dagelijks bestuur (Bureau) van de Parlementaire Assemblee. De delegatie werd vanuit de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Raad van Europa ondersteund door Ambassadeur Onno Elderenbosch.

Thema’s

Drie thema’s stonden centraal tijdens deze conference of Presidents:

  • Migration and refugee crisis in Europe – role and responsibilities of parliaments;
  • National parliaments and the Council of Europe: together promoting democracy, human rights and rule of law;
  • Mobilisation of parliaments against hate, for inclusive and non-racist societies.

In zijn openingstoespraak zei de Voorzitter van de Parlementaire Assemblee, de Spaans parlementariër Pedro Agramunt: “As politicians and public figures, we should set the example. We must be firm in our condemnation of terrorism, be balanced in our reactions and respect human rights and the rule of law which are non-negotiable. ” Hij gaf aan het initiatief te hebben genomen tot de campagne 'No hate No fear'. Hij zei: “Societies are stronger and more cohesive, when diversity is not only accepted but respected and valued as a richness. In this area, parliaments and politicians have a role to play in taking clear and open positions to stamp out intolerance, racism and hate, in all their forms and manifestations.”

In haar bijdrage over het onderwerp 'mobilisering van parlementen tegen haat' zei Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol dat politici een verantwoordelijkheid hebben een vrije, respectvolle en ‘inclusieve’ samenleving te bevorderen. “One way of doing this, is by publicly condemning the spread of hate and racism, not only against migrant groups but also amongst migrant groups themselves. Recently there have been calls for rejection and isolation within Turkish migrant groups as a result of the attempted coup, a coup which as such was of course most objectionable. In the Netherlands, people who support the Turkish government are in conflict with people who do not. This form of imported hatred has resulted in parents keeping their children home from school, out of either fear or hatred of "the other side". There is no place for this in our free, democratic societies. It even provides fertile ground for xenophobia. We should not raise youth with the hate that arises from foreign conflicts. I believe it is up to politicians to condemn this in our public statements. The things we teach our children form the foundation of our state. ” Zij kreeg bij deze woorden onder meer bijval van de Turkse delegatie onder leiding van parlementsvoorzitter Ismail Kahraman.

Bilaterale ontmoetingen

De Voorzitter van de Eerste Kamer sprak tijdens de conferentie vele collega-voorzitters van nationale parlementen. Bijzondere bilaterale ontmoetingen waren er – op hun uitnodiging – met de Voorzitter van de Federatieraad van de Russische Federatie (de Senaat van Rusland), Valentina Matvienko, en de Voorzitter van het Roemeens Huis van Afgevaardigden Florin Jordache. Mevrouw Matvienko gaf aan dat de Russische Federatie ernaar streeft de werkzaamheden als lid van de Raad van Europa vanaf 2017 te kunnen hervatten. Beide Voorzitters onderstreepten dat het belangrijk is parlementaire communicatielijnen open te houden, ook en juist bij ernstige politieke meningsverschillen. De Roemeens parlementsvoorzitter zette uiteen welke maatregelen Roemenië heeft genomen ter beveiliging van de buitengrenzen en bepleitte, juist op basis daarvan, toelating van Roemenië tot het Schengengebied.

Parlementaire samenwerking op ambtelijk niveau

In de vergadering van secretarissen-generaal van de nationale parlementen binnen de Raad van Europa werden de samenwerkingsactiviteiten op ambtelijk niveau via seminars, rapporten en beantwoording van onderlinge informatievragen besproken. Veel waardering was er voor het werk van de correspondenten in het European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) die door internationale informatievergaring- en uitwisseling een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van het parlementaire werk. De Griffier van de Eerste Kamer zette uiteen hoe de werkzaamheden van de Nederlandse delegatie in de parlementaire assemblee worden voorbereid, via de website kenbaar worden gemaakt en teruggekoppeld naar de relevante Kamercommissies.

Website PACE:

Bijdragen Voorzitter van de Eerste Kamer:


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 6 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.