Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- C, AI

Toekomstplannen voor Holland Casino

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 juli 2016 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren