Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

-
Toezegging Transparantie jaarverslag pensioenfondsen (T01779)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F) over pensioenonderwerpen

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F). De toezegging blijft als deels voldaan geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren