Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evalueren onderzoeksfunctie (33.258 / 34.105) (T02239)

- Toezeggingen T02233, T02238 en T02239

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105); Toezegging Evalueren onderzoeksfunctie (33.258 / 34.105); Toezegging Financiƫle dekking Huis voor klokkenluiders (33.258 / 34.105)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2016 inzake stand van zaken (Wet) Huis voor klokkenluiders; toezeggingen (33258/34105, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

T02233: de toezegging is voldaan.

T02238: de toezegging blijft op 'deels voldaan' staan.

T02239: de deadline wordt verplaatst naar 1 juli 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman