Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 5 juli 2016
1. 34459

Aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), SP (Gerkens), PVV (Kops), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer), PvdD (Teunissen) en 50PLUS (Nagel).

2. T02202 - Toezegging onderzoek uitzonderlijke vondsten

Brief van de minister van OCW van 20 juni 2016 (34109, H)

Inbreng voor een brief aan de minister van OCW wordt geleverd door de fracties van D66 (Schnabel) en SP (Gerkens).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman