Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging AMvB inhoudingen minimumloon (34.108) (T02144)

-
Toezegging AMvB inhoudingen minimumloon (T02144)

Brief van de minister van SZW van 13 juni 2016 met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van 13 juni 2016 (34108, I en bijlage) met een kleine wijziging vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren