Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

- Toezegging Transparantie jaarverslag pensioenfondsen (T01779)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F) over pensioenonderwerpen

De commissie besluit dit onderwerp op 5 juli 2016 opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren