Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheid (34.396)

-
34396

Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Grave), SP (Don), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer) en ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren