Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- C, AE

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de voorgenomen verkoop van het aandeel in de Koninklijke Nederlandse Munt; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De fracties van SP (Köhler), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk) leveren inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg. De leden van de fracties van CDA (Van Rij) en D66 (Prast) wensen zich bij de vragen van de ChristenUnie-fractie aan te sluiten.

- C, AF

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de toekomstplannen voor Holland Casino; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De fracties van SP (Köhler), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk) leveren inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren