Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Aanvullende wetgeving (34.117 / 34.320) (T02242)

-
Toezegging Aanvullende wetgeving (T02242)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F) over pensioenonderwerpen

De commissie neemt kennis van de passage over de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen uit de verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, F). Zij beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren