Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bevoegdheden ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34.378)

- 34378

Bevoegdheden ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren