Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Invulling AMvB en SER-advies premiedifferentiatie WW (33.818) (T02029)

-
Toezegging Invulling AMvB en SER-advies premiedifferentiatie WW (T02029)

Brief van de minister van SZW van 9 juni 2016 (34300 XV, E) over afhandeling toezeggingen

De commissie neemt de brief van 9 juni 2016 (34300 XV, E) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren