Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

- Toezegging Transparantie jaarverslag pensioenfondsen (T01779)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F) over pensioenonderwerpen

De commissie neemt kennis van de passage over de transparantie van jaarverslagen uit de verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, F) en besluit op 28 juni 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De toezegging blijft als deels voldaan geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren