Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Ingaan op verdere samenvoeging van duurzaam inkopen in bedrijfsvoeringrapportage (33.913) (T02095)

- T02095 - Toezegging ingaan op verdere samenvoeging van duurzaam inkopen in bedrijfsvoeringrapportage

Brief - met bijlage - van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 mei 2016 (31490 / 33913, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer