Deze nota bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2016, en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

27 mei 2016

titel

Voorjaarsnota 2016

schriftelijke voorbereiding


Documenten