Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 mei 2016
1. 34251

Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), CDA (Martens) en PvdA (Nooren). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag vóór 1 juni 2016 acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 7 juni 2016.

2. 33157

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over het moment van afnemen van de centrale eindtoets; Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 mei 2016 inzake planning afname Centrale Eindtoets in 2017 en 2018 (33157, N) besluit de commissie dat op 31 mei 2016 inbreng kan worden geleverd voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris.

3. Mededelingen en informatie

De toelichting van de Onderwijsraad op zijn recent uitgebrachte advies 'De volle breedte van onderwijskwaliteit' wordt gegeven op dinsdag 27 september, 15:15-16:00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman