Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Betrekken toegang tot limitédocumenten voor deskundigen in evaluatie (34.166) (T02267)

- T02082, T02267 en T02269

Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over de evaluatie werkwijze openbaarheid Raadsdocumenten en Nederlands transparantiebeleid; Nederlands EU-voorzitterschap 2016

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 24 mei 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman