Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- 33258 en 34105

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105); Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

De commissie neemt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2016 inzake uitvoering motie-Bikker c.s (33258/34105, L) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman