Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150038 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

- Aanvangspakket circulaire economie (E150034, E150035, E150036, E150037 en E150038)

Brief van de staatssecretaris van I&M van 12 mei 2016 in reactie op brief van 17 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 34395, A)

De commissies besluiten op 31 mei 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer