Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 26 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Effecten voor middeninkomens meenemen in monitoring wet (34.035) (T02069)

- T02063 en T02069

Toezegging Effecten voor middeninkomens meenemen in monitoring wet (34.035); Toezegging Omvang profileringsfonds (34.035)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 april 2016 inzake aanbieding eerste monitorrapportage studievoorschot (34035, S) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02063 en T02069 als voldaan.