Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- 33258/34105, I / toezegging T02238

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 april 2016 inzake uitvoering motie-Bikker c.s. (33258/34105, K) besluit de commissie in schriftelijk overleg met de minister te treden. De staf maakt een conceptbrief, die wordt rondgemaild aan de leden van de commissie. Toezegging T02238 wordt als deels voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman